Velkommen

…. til I presens AS

Under dette AS-et driver vi våre to separate virksomheter;

Christine Høy med gestaltterapi via domenet www.gestaltterapeut.no, og Sven Høy tilbyr illustrasjonstjenester og annen konsulentvirksomhet via domenet www.svennestreker.no.

Begges virksomhet har base i Hønsveien 103, Asker.

Øvrig kontaktinformasjon finner du her, og på nettsidene ovenfor.

Hilsen Christine og Sven

Chr og Sven er 2, Sverige 2014 12x9